• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2
Aktualności

Aktu­al­ności (150)

„Zmartwych­w­stań, Jezu w sercu moim, skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi. Zami­ast grobowych, czarnych cieni, niech Twoje światło we mnie tkwi” – Leopold Staff

Z okazji Świąt Wielka­nocy życzę naszym drogim Parafi­anom i Goś­ciom, aby Pan Jezus zmartwych­w­stał w moim sercu. Niech nadzieja płynąca ze zmartwych­w­sta­nia Jezusa nadaje sens naszemu życiu i uzdal­nia nas do codzi­en­nego zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nien­aw­iś­cią. Bło­gosław­ionych Świąt Zmartwychwstania

życzą dusz­pasterze parafii Michów

Nauki rekolek­cyjne głosi ks. dr Woj­ciech Różyk– Strościn

10 III Niedziela

g.8:00 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach

g.9:15 Msza św. z nauką ogólną

g.10:30 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie

g.12:00 Msza Św. z nauką ogólną i gorzkie żale

g.16:00 Msza Św. z nauką dla młodzieży

11 III Poniedziałek

g.9:30 Msza Św. z nauką ogólną

g.10:50 Droga krzyżowa dla Szkoły Pod­sta­wowej i nauka

g.14:30 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie

g.16:30 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach

g.18:00 Msza Św. z nauką ogólną

12 III Wtorek Dzień spowiedzi. Spowiedź od godz. 9:00

g.9:30 Msza Św. z nauką ogólną połąc­zona z sakra­mentem namaszczenia chorych

g.10:50 Msza Św. dla dzieci Szkoły Podst.

g.14:30 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie

g.16:30 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach

Spowiedź w Michowie od g.17:15

g.18:00 Msza Św. z nauką ogólną

Wyjazd orga­nizuje Biuro Opal Travel z Warszawy

⦁ Dzień 1
Spotkanie grupy w Michowie. O 5.30 Msza św. w koś­ciele w Michowie. O 6,00 wyjazd do Gdyni zwiedzanie Gdyni i Gdańska. O godzinie 18:00 spotkanie uczest­ników z pilotem wycieczki na ter­mi­nalu pro­mowym w Gdyni, ul. Pol­ska 4, odprawa bile­towa, zaokrę­towanie na prom, zak­wa­terowanie w kabi­nach kolacja ALL-​INCLUSIVE w restau­racji na promie wypłynię­cie promu Stena Line z Gdyni, nocleg


⦁ Dzień 2
Śni­adanie w restau­racji na promie przypłynię­cie do KARL­SKRONY, wyokrę­towanie z promu
prze­jazd w kierunku Oslo, zwiedzanie Oslo: spacer po Parku Vige­landa, Opera, Par­la­ment, Teatr Nar­o­dowy, Ratusz, Zamek Królewski (obiekty zwiedzamy z zewnątrz),
zak­wa­terowanie w hotelu, kolacja, nocleg


⦁ Dzień 3
Śni­adanie w hotelu, wyk­wa­terowanie z hotelu, wyjazd z Oslo, prze­jazd przez miejs­cowość Gol w kierunku Sogne­fjord – najdłuższego i najgłęb­szego fiordu w Nor­wegii, krótki postój na punkcie widokowym Vetleli – pier­wszy widok na fiord, prze­jazd Doliną Aur­lands­dalen, krótki postój w urokli­wej miejs­cowości Flåm, prze­jazd do Gud­van­gen, około 1,52-​godzinny rejs state­czkiem widokowym po fiordzie Nærøyfjord – najwęższy fiord Nor­wegii – wpisany na świa­tową listę UNESCO (rejs z Gud­van­gen do Flåm lub odwrot­nie – rejs dodatkowo płatny – patrz „dodatkowe świad­czenia” powyżej), prze­jazd najdłuższym tunelem dro­gowym na Świecie do Laerdal, kolacja w hotelu, dla chęt­nych wiec­zorny spacer po Laerdal, nocleg


⦁ Dzień 4
Śni­adanie w hotelu prze­jazd do Borgund – zobaczymy najsłyn­niejszy koś­ciół Stavkirke (koś­ciół słupowy) zbu­dowany w typowym nor­weskim stylu (zwiedzamy z zewnątrz), przeprawa pro­mowa Fodnes-​Mannheller przez Sogne­fjord, prze­jazd przez miejs­cowości Kau­panger i Sogn­dal, postój na punkcie widokowym przy lodowcu Bøyabreen – jest to jeden z jęzorów najwięk­szego lodowca Europy – Jostedals­breen, krótki spacer do jeziora pod lodow­cem, prze­jazd w kierunku Innvikfjord, prze­jazd przez miejs­cowości Olden, Loen, Stryn w kierunku Geiranger­fjord, prze­jazd najsłyn­niejszą trasą widokową w Nor­wegii nr 63 zwaną Złotą Drogą, prze­jazd przez punkty widokowe nad Geiranger­fjord z krótkim pos­to­jem na punkcie Fly­dal­sju­vet, przy­jazd do hotelu w Geiranger – zak­wa­terowanie i kolacja w hotelu, dla chęt­nych spacer po Geiranger, noc­leg w hotelu w GEIRANGER

⦁ Dzień 5

Śni­adanie w hotelu, kon­tynu­acja podróży Złotą Drogą: prze­jazd Drogą Orłów – Ørnesve­gen, przeprawa pro­mowa Eidsdal-​Linde, postój przy wodospadach Gud­brand­sju­vet, postój na przełęczy nad Drogą Trolli – spacer na plat­formy widokowe, prze­jazd Drogą Trolli – zwaną również Dra­biną Trolli, krótki postój pod najwyższą pio­nową ścianą w Europie – Ścianą Trolli, prze­jazd bajecznymi Dolinami Roms­dalen i Gud­brands­dalen wzdłuż rzeki Lagen, której koryto rzeki tworzy liczne kaskady, po drodze mijamy Lille­ham­mer, kolacja na trasie, prze­jazd obok najwyższego drew­ni­anego budynku świata – Wood Hotel, zak­wa­terowanie w hotelu w okoli­cach Oslo w godz­i­nach wiec­zornych, nocleg


⦁ Dzień 6
Śni­adanie w hotelu, prze­jazd do Karl­skrony, krótki postój na granicy norwesko-​szwedzkiej oraz w Szwecji odprawa bile­towa, zaokrę­towanie na prom wypłynię­cie promu z Karl­skrony zak­wa­terowanie w kabi­nach, kolacja ALL-​INCLUSIVE w restau­racji na promie atrakcje na promie, nocleg


⦁ Dzień 7
Śni­adanie w restau­racji na promie, 07:30 przypłynię­cie do GDYNI Zakończe­nie wycieczki. Trans­port autokarem.

Cena 6 245 PLN/​osoba
Cena zaw­iera:
2 nocne przepłynię­cia promem na trasie Gdynia-​Karlskrona-​Gdynia
⦁ miejsce w kabinie 2-​os. wewnętrznej z łazienką (kabiny 3/​4-​osobowe na zapy­tanie – w tej samej cenie za 1 osobę)
4 noce w hotelach 3/​4* w Nor­wegii w poko­jach 2-​os. z łazienkami (pokoje 3/​4-​osobowe na zapy­tanie – w tej samej cenie za 1 osobę)
⦁ wyży­wie­nie HB na pro­mach i w hotelach: 6 śni­adań i 6 kolacji z napo­jem (w tym 2 kolacje ALL-​INCLUSIVE na pro­mach)
⦁ autokar pod­czas trwa­nia wycieczki
⦁ zwiedzanie wg pro­gramu, trans­port autokarem do Gdyni i z Gdyni.
⦁ opiekę pol­skiego pilota /​prze­wod­nika pod­czas trwa­nia wycieczki
⦁ wszys­tkie opłaty por­towe, pro­mowe oraz dro­gowe i mostowe
⦁ ubez­piecze­nie KL i NNW w Sig­nal Iduna (KL 25.000 EUR, NNW 20.000 PLN)
składkę na turysty­czny fun­dusz gwaran­cyjny i pomo­cowy oraz nieza­pom­ni­ane widoki, zabawę na morzu i w Nor­wegii
Za dodatkową opłatą:
do miejsca w kabinie 2-​os. z oknem: 200 PLN/​os. do kabiny/​pokoju 1-​os.: 1500 PLN/​os. (cena za wszys­tkie noce na pro­mach i w hotelach)
Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy jak najszy­b­ciej (dla tych którzy się jeszcze nie zapisali) u ks. Jana Brodzi­aka w Michowie t. 608 439 263. Mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.. Wpłaty na konto 09 8191 1068 2001 0000 0912 000.

Drodzy Bra­cia i Siostry!

W Koś­ciele Jezusa Chrys­tusa ważną rolę odgrywa cześć okazy­wana Matce naszego Pana i Matce Koś­cioła. Ona jest dla nas świ­et­lanym przykła­dem pełnienia woli Boże, miłości do Chrys­tusa i otwiera­nia się na natch­nienia Ducha Świętego. Spieszymy do Jej sank­tu­ar­iów rozsianych po całym świecie, także w naszej Ojczyźnie i w naszej Archidiecezji.

W imie­niu nas kapłanów życzę by czas tegorocznych Świąt Paschal­nych umoc­nił w nas wszys­t­kich wiarę, nadzieję i miłość że ostate­czne słowo należy do Boga. Tak jak krzyż Chrys­tusa wydawał się końcem, stał się początkiem nowego Życia. Niech radosne alleluja zabrzmi w Waszych ser­cach, rodz­i­nach i miejs­cach pracy, przyniesie odrodze­nie duchowe i doda sił do czynienia dobra. Bło­gosław­ionych Świąt Wielkiej Nocy dla naszych Parafian i przy­byłych Gości.

02.11.2022 r. środa Dzień Zaduszny

godz. 11,30 – Cmen­tarz grzeb. w Michowie – Trzciniec, Natalin,

Łukaw­ica, Gródek

godz. 15,30 – Koś­ciół w Michowie –Rudzienko Kol.,

Rudzienko Bpie i Krótkie, Łukawka

03.11.22 r. czwartek godz. 16,00 ul. Pod­walna, Kurowska, Krań­cowa, Zacisze, Sportowa

04.11.22 r. piątek godz.

05.11.22 r. sob­ota godz. 14,00 w Miastkówku– Miastkówek i Budki

16,00 w Ciotczy

16,00 Szkolna I i Szkolna II

06.11.22 r. niedziela godz. 7,30 — Dębiny

godz. 10,00 w koś­ciele w Mesznie – Zagóźdź, Składów

godz. 15,30 w koś­ciele w Michowie — Rudzienko I

7.11.22r. poniedz. godz. 14,30 Wyp­nicha Rem­iza OSP

16,00 ul. Bara­nowska, Skład­owska, Sta­wowa ‚Rynek I, Rynek II

8.11.22 r. wtorek godz. 16,00 Spoko­jna, Koszykowa, Krótka, Cicha,

9.11.22 r. środa godz. 16,00 ul. Zasad­nia, 1000-​lecia, Północna, Strażacka

10.11.20 r. czwartek godz. 16,00 Par­tyzancka, Wia­traczna, Łąkowa

11.11.22 piątek godz.11,30 w koś­ciele za zmarłych zapisanych pod­czas kwesty na cmen­tarzu grze­bal­nym i za tych gdzie na kartce wypominkowej brakowało konkret­nej daty oraz dla tych którzy donieśli kartki już po wyz­nac­zonej dacie

13.11.22 r. niedz. godz. 10,00 w kapl­icy w Mesznie – Meszno i Kruszyna

Strona 1 z 11

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466