• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2
Aktualności

Aktu­al­ności (149)

„Zmartwych­w­stań, Jezu w sercu moim, skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi. Zami­ast grobowych, czarnych cieni, niech Twoje światło we mnie tkwi” – Leopold Staff

Z okazji Świąt Wielka­nocy życzę naszym drogim Parafi­anom i Goś­ciom, aby Pan Jezus zmartwych­w­stał w moim sercu. Niech nadzieja płynąca ze zmartwych­w­sta­nia Jezusa nadaje sens naszemu życiu i uzdal­nia nas do codzi­en­nego zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nien­aw­iś­cią. Bło­gosław­ionych Świąt Zmartwychwstania

życzą dusz­pasterze parafii Michów

Nauki rekolek­cyjne głosi ks. dr Woj­ciech Różyk– Strościn

10 III Niedziela

g.8:00 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach

g.9:15 Msza św. z nauką ogólną

g.10:30 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie

g.12:00 Msza Św. z nauką ogólną i gorzkie żale

g.16:00 Msza Św. z nauką dla młodzieży

11 III Poniedziałek

g.9:30 Msza Św. z nauką ogólną

g.10:50 Droga krzyżowa dla Szkoły Pod­sta­wowej i nauka

g.14:30 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie

g.16:30 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach

g.18:00 Msza Św. z nauką ogólną

12 III Wtorek Dzień spowiedzi. Spowiedź od godz. 9:00

g.9:30 Msza Św. z nauką ogólną połąc­zona z sakra­mentem namaszczenia chorych

g.10:50 Msza Św. dla dzieci Szkoły Podst.

g.14:30 Msza Św. z nauką ogólną w Mesznie

g.16:30 Msza Św. z nauką ogólną w Dębinach

Spowiedź w Michowie od g.17:15

g.18:00 Msza Św. z nauką ogólną

1. Dzień: 22.06.2024 Lublin – Gdy­nia (600 km, 6h)

Spotkanie grupy. Wyjazd ok.10.00. Prze­jazd do Gdyni. Zaokrę­towanie na prom płynący do Szwecji. Zak­wa­terowanie w kaju­tach.

2. Dzień: 23.06.2024 Karl­sko­rona – Oslo (630 km, 7,5h)

Śni­adanie. Przypłynię­cie promem. Prze­jazd z Karl­skrony do Oslo. Zak­wa­terowanie w hotelu na przed­mieś­ci­ach Oslo, kolacja i nocleg.

3. Dzień: 24.06.2024 Oslo – Hemsedal (200 km, 3,5h)

Po śni­ada­niu zwiedzanie Oslo z pol­sko­języ­cznym prze­wod­nikiem. W pro­gramie nabrzeże Aker Brygge, Ratusz, Teatr Nar­o­dowy, Pałac Królewski, par­la­ment, Park Rzeźb Vige­landa będący częś­cią Frogner Parku, słynny dep­tak Karl Johans Gate, wybu­dowany w ksz­tał­cie góry lodowej gmach Opery, po którego dachu można chodzić. Po połud­niu prze­jazd do Hemsedal. Zak­wa­terowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

4. Dzień: 25.06.2024 Borgund – Ste­gastein - Bergen (300 km, 5h)

Po śni­ada­niu prze­jazd do Borgund i zwiedzanie XII-​wiecznego drew­ni­anego koś­cioła słupowego, które jako jedyny przetr­wał w nien­arus­zonym stanie do dzisiejszych cza­sów. Prze­jazd drogą górską zwaną Drogą Śnieżną, której kra­jo­brazy przy­pom­i­nają kra­jo­brazy Ark­tyki. Postój przy plat­formie widokowej Ste­gastein, z której rozpościera się majes­taty­czny widok na fiord. Prze­jazd do Flam, a następ­nie rejs elek­trycznym kata­ma­ranem po wpisanym na Listę Dziedz­ictwa UNESCO fiordzie Naeroyfjord. Prze­jazd do Bergen, zak­wa­terowanie, kolacja i noc­leg w hotelu poza centrum.

5. Dzień: 26.06.2024 Bergen – Geilo (300 km, 5,5h)

Po śni­ada­niu zwiedzanie miasta — w pro­gramie między innymi: twierdza Bergen­shus, wpisane na listę UNESCO hanzeaty­ckie zabu­dowa­nia na nabrzeżu Bryggen, zaułki Klosteret z cud­ownymi, drew­ni­anymi domami, słynny targ rybny, wjazd kole­jką szynowo-​linową na wzgórze Floyen, z którego można podzi­wiać panoramę nazy­wanego bramą fiordów Bergen i okolicznych wysp. Czas wolny w Bergen. Po połud­niu prze­jazd do wodospadu Stein­dals­fos­sen, gdzie można prze­jść za ścianą spada­jącej wody. Prze­jazd przez płaskowyż Hardan­gervidda, będący najwięk­szym parkiem nar­o­dowym Nor­wegii, gdzie słynny polarnik Marek Kamiński trenował przed swoimi wyprawami na biegun. Po drodze postój przy wodospadzie Vor­ings­fos­sen, z którego woda spada z wysokości 182 m. Zak­wa­terowanie w hotelu w Geilo, kolacja i nocleg.

6. Dzień: 27.06.2024 Geilo — Lille­ham­mer (440 km, 7h)

Po śni­ada­niu prze­jazd do olimpi­jskiego Lille­ham­mer. Wjazd na szczyt skoczni nar­cia­rskiej i zejś­cie schod­kami wzdłuż zeskoku. Zwiedzanie słyn­nego skansenu Mai­hau­gen. Czas wolny na dep­taku w Lille­ham­mer. Prze­jazd do hotelu. Zak­wa­terowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

7. Dzień: 28.06.2024 Oslo — Karl­sko­rona (800 km, 9h)

Po śni­ada­niu wyjazd do Karl­skrony. Zaokrę­towanie na prom płynący do Pol­ski. Zak­wa­terowanie w kabinach.

8. Dzień: 29.06.2024 Gdy­nia — Lublin (600 km, 6h)

Śni­adanie. Przypłynię­cie do Gdyni o 06.30. Prze­jazd do Lublina.

Cena od osoby: 6330 PLN

Cena zaw­iera:

- 5 noclegów ze śni­adaniem i obi­adoko­lacją (3-​daniowe menu, woda, kawa/​herbata) w hotelach

- 2 noclegi w kabi­nach dwu­osobowych pod­czas rejsu promem ze śni­ada­ni­ami + kolacja na rejsie powrotnym

- opieka pol­skiego pilota pod­czas całego wyjazdu

- pol­sko­języ­czni prze­wod­nicy w Oslo i Bergen

- wstęp do koś­cioła w Borgund — rejs Flam-​Gudvangen — kole­jka Floiba­nen — wstęp do skansenu Maihaugen

- prze­jazd kom­for­towym autokarem

- ubez­piecze­nie

Cena nie zawiera:

- dodatkowych posiłków

- dodatkowych napo­jów (poza napo­jami do śniadania)

- wydatków natury osobiste

Wyjazd orga­nizuje Biuro OPAL TARVEL z Warszawy ul. Karmelicka19 t. 636 90 31; 636 90 63. Zapisy u ks. Jana Brodzi­aka w Michowie t. 608 439 263. Zal­iczka w kwocie 1000 zł do końca lutego. Pozostała kwota do końca marca 2000 zł; do końca kwiet­nia 2000 zł; pozostała kwota do końca maja. Wpłaty na konto: 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001.

Drodzy Bra­cia i Siostry!

W Koś­ciele Jezusa Chrys­tusa ważną rolę odgrywa cześć okazy­wana Matce naszego Pana i Matce Koś­cioła. Ona jest dla nas świ­et­lanym przykła­dem pełnienia woli Boże, miłości do Chrys­tusa i otwiera­nia się na natch­nienia Ducha Świętego. Spieszymy do Jej sank­tu­ar­iów rozsianych po całym świecie, także w naszej Ojczyźnie i w naszej Archidiecezji.

W imie­niu nas kapłanów życzę by czas tegorocznych Świąt Paschal­nych umoc­nił w nas wszys­t­kich wiarę, nadzieję i miłość że ostate­czne słowo należy do Boga. Tak jak krzyż Chrys­tusa wydawał się końcem, stał się początkiem nowego Życia. Niech radosne alleluja zabrzmi w Waszych ser­cach, rodz­i­nach i miejs­cach pracy, przyniesie odrodze­nie duchowe i doda sił do czynienia dobra. Bło­gosław­ionych Świąt Wielkiej Nocy dla naszych Parafian i przy­byłych Gości.

02.11.2022 r. środa Dzień Zaduszny

godz. 11,30 – Cmen­tarz grzeb. w Michowie – Trzciniec, Natalin,

Łukaw­ica, Gródek

godz. 15,30 – Koś­ciół w Michowie –Rudzienko Kol.,

Rudzienko Bpie i Krótkie, Łukawka

03.11.22 r. czwartek godz. 16,00 ul. Pod­walna, Kurowska, Krań­cowa, Zacisze, Sportowa

04.11.22 r. piątek godz.

05.11.22 r. sob­ota godz. 14,00 w Miastkówku– Miastkówek i Budki

16,00 w Ciotczy

16,00 Szkolna I i Szkolna II

06.11.22 r. niedziela godz. 7,30 — Dębiny

godz. 10,00 w koś­ciele w Mesznie – Zagóźdź, Składów

godz. 15,30 w koś­ciele w Michowie — Rudzienko I

7.11.22r. poniedz. godz. 14,30 Wyp­nicha Rem­iza OSP

16,00 ul. Bara­nowska, Skład­owska, Sta­wowa ‚Rynek I, Rynek II

8.11.22 r. wtorek godz. 16,00 Spoko­jna, Koszykowa, Krótka, Cicha,

9.11.22 r. środa godz. 16,00 ul. Zasad­nia, 1000-​lecia, Północna, Strażacka

10.11.20 r. czwartek godz. 16,00 Par­tyzancka, Wia­traczna, Łąkowa

11.11.22 piątek godz.11,30 w koś­ciele za zmarłych zapisanych pod­czas kwesty na cmen­tarzu grze­bal­nym i za tych gdzie na kartce wypominkowej brakowało konkret­nej daty oraz dla tych którzy donieśli kartki już po wyz­nac­zonej dacie

13.11.22 r. niedz. godz. 10,00 w kapl­icy w Mesznie – Meszno i Kruszyna

Umiłowani w Chrys­tusie Panu!

Papież Fran­ciszek powiedział, że Sank­tu­aria Maryjne są „płaszczem światła, które nas okrywa, kiedy uciekamy się pod opiekę Dziewicy Matki, aby Ją prosić: «Okaż nam Jezusa». Pod Jej płaszczem się nie zagu­bimy; przez Jej ręce przyjdzie do nas nadzieja i pokój, których tak bardzo potrzebujemy.”

O pokój i zatrzy­manie agresji w Ukrainie będziemy się mod­lić także w naszych Sank­tu­ar­i­ach Maryjnych. Serdecznie zapraszam wszys­t­kich wiernych na uroczys­tości w Wąwol­nicy. Eucharys­tia na Placu Korona­cyjnym rozpocznie się 4 wrześ­nia, o godz. 1200. Nato­mi­ast na Górę Chełm­ską udamy się 8 wrześ­nia, w Święto Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny. O godz. 1130 spra­wować będziemy Eucharys­tię pod prze­wod­nictwem Księdza Biskupa Wacława Depo, arcy­biskupa met­ro­pol­ity częs­to­chowskiego. W obu sank­tu­ar­i­ach pobło­gosław­ione zostaną wieńce dożynkowe jako wyraz wdz­ięczności wobec Stwórcy za tegoroczne plony.

Zapraszam do piel­grzy­mowa­nia szczegól­nie młodych, dla których pod­czas uroczys­tości w Chełmie i Wąwol­nicy będą przy­go­towane szczególne pro­gramy. W sobotę rano, 3 wrześ­nia, wyruszy do Wąwol­nicy piel­grzymka młodych z Cen­trum Dusz­pasterstwa Młodzieży, spod parafii św. Józefa w Lublinie. Rekolekcje w drodze poprowadzi ks. Jakub Bartczak, znany raper, który również zagra kon­cert o godz. 19.30 w sank­tu­ar­ium. Na miejscu będzie można wziąć udział w wydarze­niu „Wąwol­nica Młodych”, gdzie będzie stwor­zona przestrzeń odpoczynku, posile­nia się i pogłę­bi­enia duchowej więzi z Matką Bożą.

Nato­mi­ast w sank­tu­ar­ium Matki Bożej Chełm­skiej, 11 wrześ­nia, odbędzie się wydarze­nie „Młodzi na Górce”. W pro­gramie będzie Eucharys­tia o godz. 18.00, a później spotkanie z ks. bp. Adamem Babem i święto młodych, czas rozmów i wspól­nej zabawy oraz dzie­le­nia się radoś­cią bycia w Kościele.

Zapraszam Was także na uroczys­tość odpus­tową do Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Laty­c­zowskiej. W niedzielę, 9 października, o godzinie 12.00, Eucharys­tię będzie spra­wował i homilię wygłosi rzym­skoka­tolicki biskup kijowski Witalij Kryvickij.

W oczeki­wa­niu na obfite owoce piel­grzy­mowa­nia drogami Matki Bożej z serca wszys­tkim błogosławię.

Wasz Biskup Stanisław

Lublin, 25 sierp­nia 2022 r.

Komu­nikat należy odczy­tać w niedzielę, 28 sierp­nia 2022 r. pod­czas wszys­t­kich Mszy Świętych.

Strona 1 z 11

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466