• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 26 Ndz zw. 01 X 2023 r. +

  1. APEL PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POL­SKI O MOD­L­ITWĘ W INTENCJI PIER­WSZEJ SESJI XVI ZWYCZA­JNEGO ZGRO­MADZENIA OGÓL­NEGO SYN­ODU Czy­taj dalej…
 • 25 Ndz zw. 24 IX 2023 r. +

  1. Dzisiaj można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie. Proszę przynosić ze sobą poprzed­nie kartki Czy­taj dalej…
 • 1

Aktu­al­ności

 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466