• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Rachunek bankowy Parafii

Rachunek Bankowy Parafii:

Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Wniebowz­ię­cia NMP
ul. Par­tyzancka 5,
21140 Michów

Bank Spółdziel­czy Cyców 0/​Michów
09 8191 1068 2001 0000 0912 0001


Rachunek Bankowy Cmen­tarza Parafialnego:


Bank Spółdziel­czy Cyców 0/​Michów
61 8191 1068 2005 5000 0912 0004

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r. +

  Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz. W czwartek Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727