• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

14 Niedz Zw. 07.07.2024 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu do Mszy św. wiec­zorowej. Zachę­cam do pry­wat­nej mod­l­itwy. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. Dzisiaj będzie piknik rodzinny w Dębi­nach. Początek o godz. 15,00 przy budynku OSP w Dębi­nach. Dochód z tego pikniku był przez­nac­zony na Hos­picjum św. Anny w Lubartowie

3. W Czwartek 11 lipca św. Benedykta, patrona Europy.

4. W sobotę 13lipca czuwanie fatim­skie o godz. 19,00. Zapraszamy.

5. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Par­tyzanck­iej po stronie koś­cioła i nowożeń­com.. Na przyszłą niedzielę proszę to mieszkańców Gródka.

6. Intencje, zapowiedzi.

7. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez­imi­enna z ul. Szkol­nej I 100 zł Bogusz Jerzy).

8. Kole­jne 4 ławki z naszego koś­cioła zostały odnowione. Oprócz wymi­any okien i drzwi z przed­sionka koś­cioła przy­go­towywany jest pro­jekt remontu naszego chóru: nowe schody i podłogi w na chórze i przed­sionku chóru.

9. Zachę­cam do zakupu bardzo ład­nego albumu ze zdję­ci­ami naszego koś­cioła i krótką his­torią podob­nie zdję­ci­ami z sąsied­nich dekanatów lubar­towskiego i garbowskiego.

10. Prasa: Niedziela (Bar­barzyńcy w muzeum, Byłem ateistą, dziś ewan­ge­lizuje), Gość Niedz. (Awan­tura o bohaterów, Łzy Matki Bożej– o cud­zie lubel­skim z 3 lipca 1949 r.),

11. Planowana jest wycieczko-​pielgrzymka autokarowa do Rumu­nii w dni­ach 2329 wrześ­nia br

12. Pomod­limy się za: śp. Helenę Jankowską Michowa l. 82, Marię Szczęsną z Dębin l. 80 i Stanisław Cąkała z Łukaw­icy l 78 ojciec ks. Zbig­niewa Cąkały i zmarłych których rocznice śmierci będziemy obchodzić w tym tygod­niu: 10.07. 2019 Ireneusz Molenda, 11.07.2020 Zofia Anto­niak 12.07. 2023 Stanisław Nastaj.

Czy­tany 273 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466