• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Niedziela Trójcy Św. 26.05.2024 r.

1. Dzisiaj obchodz­imy Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Trójca Przena­jświęt­sza to fun­da­men­talna prawda naszej wiary, która przy­pom­ina, że jest Jeden Bóg w trzech osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Św. Dzisiaj kończy się okres spowiedzi i Komu­nii św. wielkanocnej.

2. Dzisiaj Dzień Matki. Okazja do podz­iękowań naszym mamom za dar życia, wychowa­nia i za wszelkie dobro.

3. 2526 maja br. trwają I Świa­towe Dni Dzieci ogłos­zone przez papieża Franciszka.

4. Ks. Zbig­niew obchodzi swoje 20-​lecia pracy kapłańskiej. Z tej okazji składamy mu jak najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby Chrys­tus, który go powołał obdarzył go wszelkimi łaskami, aby praca kapłańska spraw­iała mu jak najwięcej radości.

5. W środę 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej.

6. W czwartek Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Jezusa — Boże Ciało. Msza św. o 8,00; 9,30; o 11,00 uroczysta suma z pro­cesją do 4 ołtarzy wokół koś­cioła. Nie będzie mszy św. w kaplicach.Trasa pro­cesji będzie wiodła uli­cami: Tysią­cle­cia, Północna, Strażacka, Rynek I i do koś­cioła. Poszczególne ołtarze będą: I na ul. – Tysią­cle­cia, II ul. Północ­nej, III-​na ul. Strażack­iej, IV na ul. Rynek I . Taca z Bożego Ciała przez­nac­zona jest Cen­trum Jana Pawła II. Dzieci komu­ni­jne proszę o sypanie kwiatków, strażaków proszę niesie­nie bal­dachimu, krzyża pro­cesyjnego. Obrazy i chorąg­wie, które będą nie­sione w pro­cesji proszę przy­go­tować wcześniej. W Boże Ciało wiec­zorem w Lublinie rozpocznie się Kon­cert Chwały. Początek na placu kat­e­dral­nym o 19,30.

7. Komu­nia Święta Roczni­cowa będzie w Boże Ciało o godz. 11,00. Spowiedź dzieci, rodz­iców w środę o 16,15. Koś­ciół na Boże Ciało sprzą­tają rodz­ice dzieci kl. IV.

8. W piątek 31 maja Naw­iedze­nie Najświęt­szej Maryi Panny i ostat­nia majówka.

9. Majówki odpraw­iane są przez cały maj w koś­ciele w Michowie i jak się dowiedzi­ałem w dwóch wioskach: Miastkówku i Rudzienku Biskupim. Cieszymy się i gratulujemy.

10. W sobotę I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. o godz. 7,00. Dębiny o 9,30.

11. W przyszła niedzielę I Niedziela miesiąca. Całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

12. Jak zauważyliś­cie brakuje części ławek w koś­ciele. Rozpoczy­nają się prace nad renowacją ławek: uzu­pełnie­niem zniszc­zonych części, oczyszczenia, położe­nia nowego lakieru i na zakończe­nie wymi­anę nowych obić na siedziska.

13. Ogólnopol­ska piel­grzymka Kółek Różań­cowych na Jasną Górę będzie w najbliższy piątek i sobotę 31.051.06. Szczegóły w gablocie przed kościołem.

14. Prasa: Niedziela (Od chleba do eucharys­tii; Miłość więk­sza niż choroba, Gość Niedz (Cuda w cza­sach Inter­netu), Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

15. Intencje, zapowiedzi przedślubne.

16. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczko-​pielgrzymkę do Nor­wegii w dni­ach 1723 sierp­nia br.

17. Pomod­limy się za zmarłych: Mar­i­ola Ścibiorska z Trz­cińca l. 36 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 27.05.2023 Sabina Barszcz; 28.05.2023 Ryszard Pisko­rski; 29.05.2018 Roman Chruścicki;30.05.2023 Roman Piotrowski; 1.06.2018 Krystyna Wis­zowata i Syl­wester Jurkowski; 2.06.2018 Bog­dan Gomuła.

Czy­tany 476 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466