• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

V Niedz Wielkiego Postu 17 marca 2024 r.

1. Wczo­raj 16 marca o godz 21,20 rozpoczęła się nowenna za Ojczyznę o zgodę nar­o­dową i poszanowanie życia za wstaw­i­en­nictwem św. Andrzeja Boboli i błog ks. Jerzego Popiełuszki. Zachę­cam włączmy się w tę nowennę czyli 9 dniową modlitwę.

2. Od dzisiejszej niedzieli krzyże są poza­sła­ni­ane. Będą osłonięte w Wielki Piątek.

3. Dzisiaj dzień imienin ks. Zbig­niewa. Sol­enizan­towi życzymy Bożego Bło­gosław­ieństwa i wszel­kich łask od Boga i ludzi.

4. W min­iony piątek była I Ekstremalna Droga Krzyżowa w naszej parafii. Trasa wynosiła ok. 20 km wiodła z Michowa do Dębin i Meszna. Dziękuję bardzo ks. Zbig­niewowi za tę inic­jatywę prowadze­nie drogi krzyżowej. Wzięło w niej udział 119 osób które się zapisało i byli jeszcze nie zapisani.

5. We wtorek 19.03 Uroczys­tość św. Józefa oblu­bieńca NMP patrona Koś­cioła Powszech­nego i patrona Michowa. Msze św. o 7,00, 7,30 i 17,00. O 16,30 rozpocznie wys­tęp zespołu „Nadzieja”. Będzie to dzień imienin ks. Bpa Józefa Wróbla i wielu solenizantów.

6. 22 marca w piątek będzie droga krzyżowa na Maj­danku o godz. 18,00.

7. Za tydzień 24 marca Niedziela Pal­mowa, która rozpocznie Wielki Tydzień. Poświęce­nie palm na każdej Mszy św. o 9,15, 12,00, 16,00. Przed sumą będzie pro­cesja od kapliczki przy szkole do k-​ła. O 11,45 gro­madz­imy się przy kapliczce przy szkole. Tam będzie odczy­tana Ewan­gelia po której rozpocznie się pro­cesja do k-​ła. Zachę­cam do przy­go­towa­nia pięknych okaza­łych palm. Po Mszy św. wiec­zorowej będzie droga krzyżowa po uli­cach Michowa. Trasa będzie wiodła od koś­cioła ul. Tysią­cle­cia, Rynek II, Skład­owska, Krótka, Bara­nowska, Rynek I i do kościoła.

8. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Spoko­jnej za sprzą­tanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Cichej i Krótkiej.

9. Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego grobu. Proszę o zebranie ofiar w pozostałych miejs­cowoś­ci­ach naszej parafii.

10. Zapowiedzi, intencje, prasa Niedz (Gdy boli dusza, Człowiek wielkiego for­matu o dr Elż­biecie Starosławskiej, Jak najlepiej zad­bać o zdrowe serce ) GN (Dali Radę o rodz­i­cach, którzy do dwójki swoich dzieci adop­towali dziew­czynkę z zespołem Downa),Gość extra, Mały Gość Niedz .

11. Zro­biono wycenę ścię­cia 2 świerków na cmen­tarzu grze­bal­nym od ul. Zasad­niej. P. Zbig­niew Gradz­iński znalazł firmę za 3 tys. za te dwa świerki. Myślę że z klonem na środku to kwota 5 tys. zł. Gdy ktoś zna­jdzie tańszą firmę to proszę się zgłosić. Osoby, które mają pom­niki w pobliżu tych drzew proszę o włącze­nie się w ich ścię­cie. Doty­chczas do mnie wpłynęło 150 zł na ścię­cie klonu.

12. Kon­fer­encja przed chrztem dla rodz­iców dzieci, rodz­iców chrzest­nych i tych którzy chrzest­nymi będą w innych parafi­ach będzie w najbliższą sobotę o godz. 18,00 w budynku nowej ple­banii. Przy­chodzą rodz­ice dzieci, i chrzestni, którzy będą chrzest­nymi w innej parafii.

13. Pomod­limy się za zmarłych których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu z Michowa: Ryszard Jankowski z Michowa l. 76, Marek Ste­fa­niak z Łukawki l.27, Mirosław Tatar­czak z Rudzienka Bpiego l. 58, Jan Kukier ze Skład­owa l. 97 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 18.03.2023 Mar­i­anna Stera; 19.03.2023 Jan­ina Jankowska;20.03.2018 Alfreda Par­tyka; 21.03.2020Zbigniew Mek­suła, 2021 Dar­iusz Rola, 2022Marianna Kucharska; 22.03.2019 Mar­i­anna Karpińska.

Czy­tany 396 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466