• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

I Niedz Wielkiego Postu 18 lutego 2024 r.

1. Dzisiaj zbiórka do puszek na Wielko­postne Dzieło Pomocy „Jał­mużna wielkopostna”.

2. W czwartek 22 lutego święto Kat­edry św. Pio­tra Apostoła.

3. W wielko­post­nej poku­cie i przemi­anie serca pomocą będą nam nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa i gorzkie żale, na które serdecznie zapraszam. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św. Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr. Wielki Post to czas zad­umy nad włas­nym życiem i czas robi­enia dobrych postanowień i wyrzeczeń. Zachę­cam do zro­bi­enia sobie dobrych postanowień lub wyrzeczeń kto jeszcze tego nie uczynił.

4. W przyszłą niedzielę będzie można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

5. W przyszłą niedzielę ofi­ary do puszek będą przez­nac­zone dla misjonarzy.

6. Rekolekcje wielko­postne będą w naszej parafii w dni­ach 10.0312.03. 2024 r.

7. Bóg zapł.za ofi­ary na kościół.

8. Bóg zapł. za sprzą­tanie k-​ła mieszk. Miastkówka i ofi­arę 135 zł na ogrze­wanie koś­cioła. Za tydzień proszę o to mieszkańców Rudzienka I od Elżbietowa.

9. W tym roku będziemy przy­go­towali prace przy docieple­niu naszego koś­cioła. W tym celu planu­jemy wymi­anę okien ist­nieją­cych na alu­min­iowe które nie wyma­gają kon­serwacji i są bardzo szczelne. Nato­mi­ast tam gdzie są witraże to będą te okna jako drugie. Wczo­raj był pro­jek­tant i rozpoczął przy­go­towanie pro­jektu do Kon­serwacji Zabytków.

10. Ekstremalna Droga Krzyżowa po raz dziewiąty wyjdzie z Lublina 8 marca.

11. Zachę­cam do prasy katolick­iej – Niedzieli (Pod­stępna choroba atakuje Polaków; Życie bez rąk; 15 nawyków popraw­ia­ją­cych zdrowie) Goś­cia Niedziel­nego (Gniew rol­ników), Małego Goś­cia Niedziel­nego, nowy nr.

12. Planowana jest wycieczko-​pielgrzymka do Nor­wegii i Szwecji 2229 czer­wca. Zapisy u ks, proboszcza.

13. Na parkingu parafi­al­nym został postaw­iony nowy kon­tener na odzież i ubra­nia jako wspar­cie Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie.

14. Jest do naby­cia bardzo ładny album o koś­ciołach naszego dekanatu Michów, Gar­bów, Kaz­imierz, Lubartów, Puławy w cenie 120 zł.

15. Zapraszam dzieci kl. III na roz­mowę ze zna­jo­mości pacierza w piątek 23.02 na 15,00 kl. III a i po drodze krzyżowej na 17,00 kl.III b.

16. Pomod­limy się za zmarłych: Czesław Pisko­rski z Michowa l. 69 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 19.03.2018 Alek­sander Parzyszek; 20.03.2018 Józefa Robak i 2023 Władysław Kowal­czyk; 22.03.2020 Lucyna Pisko­rska; 24.03.2021 Bog­dan Nankiewicz.

Czy­tany 224 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466