• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

VI Niedz Zw. 11 lutego 2024 r.

1. Dzisiaj Świa­towy Dzień Chorych, który obchodz­imy zawsze 11 lutego we wspom­nie­nie Matki Bożej z Lour­des. Stara­jmy się dzisiaj odwiedzić czy to chorych rodz­iców, dzi­ad­ków czy blis­kich lub przy­na­jm­niej zadz­wońmy do nich. Dzisiaj na sumie będę udzielał sakra­mentu chorych.

2. Dzisiaj ofi­ary złożone do puszek przez­nac­zone są na Fun­dusz Wschodni.

3. W środę 14.02. Środa Popiel­cowa, która rozpocznie Wielki Post. Msze św. z posy­paniem głów popi­ołem będą o godz. 7,00, 9,15 i 17,00. W kapli­cach jak w każdą niedzielę. Na prośbę Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski w środę będą zbier­ane ofi­ary do puszek na pomoc Ukrainie.

4. W Środę Popiel­cową obow­iązuje post ścisły jakoś­ciowy (bez mięsa) i iloś­ciowy (3 posiłki).

5. Zapraszamy na nabożeństwa wielko­postne: drogi krzyżowe, które będą w piątki Wielkiego Postu o 16,00 (chętne grupy proszę się zgłaszać do prowadzenia) i gorzkie żale, które będą odpraw­iane w niedziele wielkiego postu po sumie.

6. Tydzień temu rozpoczęły się kon­fer­encje przed­małżeńskie o godz. 15,00 w budynku parafialnym.

7. Bóg zapłać mieszkań­com Budek za sprzą­tanie koś­cioła i złoże­nie ofi­ary na ogrze­wanie koś­cioła 100 zł. Za tydzień proszę o to mieszkańców Miastkówka.

8. Bóg zapłać za złożone ofi­ary na koś­ciół: Spółdziel­nia Mleczarska „Michowianka” z racji wiz­yty dusz­paster­skiej 1000 zł; Bez. z Ciotczy 100 zł.

9. Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedz. (Lekcja z Lour­des, GN(, Wstrząsająca prawda o handlu ludźmi) Gość Niedzielny Extra– Wielki Post z pasją w cenie 14 zł.

10. Pomod­limy się za zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 12.02.2020 Zyg­munt Kusy; 13.02.2020 Maria Ste­fa­niak; 14.02. 2020 Adela Socha; 16.02.2021 Mar­ian Zdunek; 17.02. 2021 Leszek Wiszowaty;.

Czy­tany 277 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466