• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

II Niedz. po Nar­odz. Pańskim 3 stycz 2021 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. W środę 6 sty­cz­nia Uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego, 3 Króli. Msze św. jak w każdą niedzielę. Poświęce­nie kredy, kadzidła. Taca na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny.

3. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy ona litur­giczny obchód Świąt Nar­o­dzenia Pańskiego. Zwycza­jowo okres Świąt Bożego Nar­o­dzenia trwa do 2 lutego Matki Boskiej Gromnicznej.

4. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. O 7,00 ado­racja i mod­l­itwy o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

5. Przez cały okres Bożego Nar­o­dzenia będzie trwała zbiórka ofiar do puszek na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego. Na ten cel będą przez­nac­zone ofi­ary z Aniołka.

6. W przyszłą niedzielę Niedziela Chrztu Pana Jezusa, która kończy litur­giczny obchód Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Zwycza­jowo okres Świąt Bożego Nar­o­dzenia trwa do 2 lutego.

7. W tym roku ze względu na pan­demię wiz­yty dusz­paster­skiej w takiej formie jak doty­chczas nie będzie. Zapraszamy na Mszę św. do koś­cioła daną część parafii, w której miała być wiz­yta dusz­paster­ska. W intencji Waszej będzie odpraw­iana Msza św. , bło­gosław­ieństwo kolę­dowe i otrzy­ma­cie obrazek kolę­dowy i sami pokrop­icie Wasze mieszka­nia. Kto nie ma wody świę­cone j w domu to proszę przynieść but­eleczkę i będzie można zaopa­trzyć się w wodę świę­coną. Zachę­cam do złoże­nia ofi­ary na potrzeby parafii, tak jak składa­cie ofi­arę pod­czas kolędy. Można te ofi­ary przynieść do rad­nych lub na tę Mszę św. Można też złożyć ofi­arę na konto parafi­alne. Nr konta jest zamieszc­zony na stronie parafi­al­nej 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001 i zna­j­duje się na ławce przy gaze­tach. Jeżeli jest gdzieś do poświęce­nia nowy dom to przyjdziemy z wiz­ytą dusz­paster­ską na poświęce­nie domu po wcześniejszym umówie­niu się z kapłanem. Porządek Mszy św. Kolę­dowych w tym tygodniu:

4.01. (poniedzi­ałek) o 10,00 Łukawka, Łukaw­ica, Gródek, o 16,00 Bara­nowska i Partyzancka.

5.01 (wtorek) o 10,00 Natalin i Trzciniec.

8. Bóg zapłać za wspólne mod­l­itwy i ofi­ary złożone na koś­ciół z racji Mszy świę­tych kolędowych.

9. W przyszłą niedzielę taca na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

10. Pomod­limy się za śp. zmarłych: Kaz­imierz Szwar­goliński z Michowa l. 67;Janina Mizio z Natalina 87; Stanisław Więsyk z Meszna l. 61; Czesław Jurecki z Miatkówka l. 90; Ewelina Mizio z Budek l.32 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4.01.2017Jan Wawerek.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r. +

  Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz. W czwartek Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727