• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Posługujący

Pro­boszcz

ks. kan. dr Jan Brodziak
Data święceń prezbit­er­atu 17 grud­nia 1983 r.
Dok­tor teologii
Kanonik Hon­orowy Kapituły Chełm­skiej
Wicedziekan Dekanatu Michowskiego
Dekanalny dusz­pasterz rodzin, dekanalny ref­er­ent ds. litur­gicznych
Kat­e­cheta w Szkole Pod­sta­wowej w Michowie
Posługuje we wspól­no­cie parafi­al­nej od 2008 r.

Wikar­iusz

ks. Zbig­niew Gasperski

Organ­ista

Koś­cielny

Mar­ian Górny

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • I Niedz Wielkiego Postu 18 lutego 2024 r. +

  1. Dzisiaj zbiórka do puszek na Wielko­postne Dzieło Pomocy „Jał­mużna wielko­postna”. 2. W czwartek 22 lutego święto Kat­edry św. Pio­tra Apos­toła. Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466